{{title}}

{{message}}

26234955_1324876300949520_626719768_n
Daniel Dobrev - Tham tán thương mại Bulgara tại Việt Nam và bài phát biểu đầy cảm động trong Gala Tình bạn Netlog 2017

- Lượt xem: 1468 lượt
  https://www.youtube.com/watch?v=rQrWD74GUds  Với lời chúc như thế này mà Đại hội Netlog không thành công  có là chuyện lạ.  Daniel Dobrev - Tham tán thương mại Bulg...
Hãy đến với Liên kết Việt
Trở về trước