{{title}}

{{message}}

26234955_1324876300949520_626719768_n
Nikos D.Kanello - Đại sứ Hy Lạp và Nghệ nhân Kim Quý - Người Thổi Hồn Cho Tóc

- Lượt xem: 3754 lượt
Nói đến Đại sứ Hy Lạp - Nikos D.Kanellos là nghĩ ngay đến một chính trị gia, một họa sỹ, nhà văn và một người con của Hà Nội…   Tỷ lần gặp Nikos là c...
   thích điều này.
Hãy đến với Liên kết Việt
Trở về trước