{{title}}

{{message}}

12299635_623283001142870_168534624_o
Nikos D.Kanello - Đại sứ Hy Lạp và Nghệ nhân Kim Quý - Người Thổi Hồn Cho Tóc

- Lượt xem: 1725 lượt
Nói đến Đại sứ Hy Lạp - Nikos D.Kanellos là nghĩ ngay đến một chính trị gia, một họa sỹ, nhà văn và một người con của Hà Nội…   Tỷ lần gặp Nikos là c...
   thích điều này.
Hãy đến với Liên kết Việt
Back To Top
Trở về trước