{{title}}

{{message}}

12299635_623283001142870_168534624_o
Daniel Dobrev - Tham tán thương mại Bulgara tại Việt Nam và bài phát biểu đầy cảm động trong Gala Tình bạn Netlog 2017

- Lượt xem: 411 lượt
  https://www.youtube.com/watch?v=rQrWD74GUds  Với lời chúc như thế này mà Đại hội Netlog không thành công  có là chuyện lạ.  Daniel Dobrev - Tham tán thương mại Bulg...
Hãy đến với Liên kết Việt
Back To Top
Trở về trước