- Thật ra, sự truyền đạt Khí công hiện nay không làm sáng tỏ được Nguyên lý thành tựu trong các thuật ngữ nên dẫn đến việc phải chấp nhận trạng thái "lấy Ý dẫn Khí".
- Mà muốn làm chủ được Ý thì phải đắc Thiền ở một quả vị tương đối cao. Tuy nhiên, Thiền đã đắc thì Khí cũng tự được điều đạt theo.
- Mặt khác, Khí công lại là bước đầu của Thiền. Muốn đắc Thiền mà không trải qua đắc Khí công thì chỉ có vài người căn cơ cỡ Thiên Sứ mới đạt được.
- Vậy làm sao thoát được vòng lẩn quẩn quẩn đó? Đồng thời, làm sao thoát được tình trạng"Lấy Ý dẫn Khí" để sự luyện tập khí công được hoàn toàn trở về với bản năng và tự nhiên?
Mời các hành giả tham khảo một số trích đoạn của Phục Sinh Đường do Sáng lập môn Thái Thanh Nguyên điều hướng." />

{{title}}

{{message}}

276
- Vì sao Khí công hiện nay không mang lại kết quả như mong muốn? Chỉ với 1 địn...
Danh mục:
nhiều hơn Ít hơn
0 đánh giá
Mã nhúng
Hãy đến với Liên kết Việt
Trở về trước