{{title}}

{{message}}

327
Thơ Vũ Minh Huệ
Nguyễn Minh Châu phổ nhạc & đệm đàn
Kyra Nguyễn trình bày
Hình ả...
nhiều hơn Ít hơn
1 đánh giá
Mã nhúng
Hãy đến với Liên kết Việt
Trở về trước