{{title}}

{{message}}


Quy định về thành viên


1. Khi sử dụng VIETLINK dưới bất kỳ hình thức nào tức là mặc nhiên thành viên đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ bản điều khoản sử dụng này.


2. Không phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, cơ sở vật chất, dữ liệu, hoạt động bình thường,... của VIETLINK dưới bất kỳ hình thức nào.


3. Không sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm,... trong thông tin thành viên.


4. Không sử dụng VIETLINK cho các hành vi vi phạm pháp luật.


5. Tự chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin đăng tải trên VIETLINK.


Quy định về độ tuổi


Các thành viên phải tham gia mạng xã hội Vietlink phải đảm bảo (nhưng không chỉ giới hạn ở) các điều sau:
- Độ tuổi tham gia bắt buộc phải từ đủ 16 tuổi trở lên.
- Là công dân Việt Nam.
- Bạn phải cung cấp các thông tin về bản thân bạn theo hướng dẫn đăng ký thành viên và duy trì, cập nhật dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.
- KHÔNG dùng tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của kẻ xấu (được hiểu như: khủng bố, phát xít, tội phạm, v.v... ) để tham gia mạng xã hội.
- Không được đặt tên nick có ý nghĩa không lành mạnh, không trong sáng, có thể gây gây hiểu lầm...
- Mỗi thành viên chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất, nếu BQT phát hiện một thành viên sử dụng nhiều nick với các mục đích khác nhau, thì tất cả các nick đó sẽ bị khóa vĩnh viễn. Các nick ảo đó nếu vi phạm, có thể IP, ứng dụng liên quan của thành viên đó sẽ bị khoá.
- Bạn phải chịu mọi trách nhiệm với các thông tin cá nhân khi tham gia mạng xã hội Vietlink.
Các vi phạm về việc trên sẽ dẫn đến việc nick của bạn bị xóa vĩnh viễn mà không cần báo trước.


Nhằm giúp cho cộng đồng vững mạnh và phát triển hơn:
- Ban quản trị có quyền thay đổi nội dung của bản Quy định về độ tuổi tham gia này trên cơ sở đảm bảo tối đa (trong khả năng có thể) quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên mà không cần phải báo trước
- Ban quản trị sẽ có thông báo sau mỗi lần thay đổi Quy định về độ tuổi tham gia./.


Quy định về bài viết


1. Không đăng tải các nội dung, thông tin vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam. 


2. Không đăng tải các nội dung, thông tin anh hưởng đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của cá nhân/tổ chức dù bằng hình thức gián tiếp hay trực tiếp.


3. Không đăng tải các nội dung, thông tin đời tư/bí mật nội bộ của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp. 


4. Không đăng tải các nội dung, thông tin gây mâu thuẫn sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, vùng miền,... 


5. Không đăng tải các nội dung, thông tin tuyên truyền, kích động các hành vi bạo lực, phạm pháp, tệ nạn,...


6. Không đăng tải các nội dung, thông tin vu khống, vô căn cứ, xuyên tạc,...


7. Không đăng tải các nội dung, thông tin truyền bá mê tín, hoặc các thông tin có liên quan đến chính trị...


Quy định về sở hữu trí tuệ


1. VIETLINK có toàn quyền sử dụng các nội dung, thông tin do thành viên đăng tải trên VIETLINK .


2. VIETLINK có quyền sửa đổi hoặc gỡ bỏ các nội dung, thông tin do thành viên đăng tải trên VIETLINK mà không cần thông báo trước.


3. Các nội dung do VIETLINK sản xuất hoặc do thành viên VIETLINK đăng tải chỉ được phép đăng lại tại nơi khác nếu ghi rõ và đầy đủ tên tác giả, nguồn lienketviet.net và dẫn liên kết về bài viết gốc. VIETLINK có quyền yêu cầu các bên gỡ bỏ các nội dung này.


4. Mọi vấn đề về sở hữu trí tuệ, xin liên lạc qua địa chỉ email info@lienketviet.net


Trách nhiệm và quyền hạn


1. VIETLINK có quyền can thiệp vào bài viết do thành viên gửi lên (sửa, xóa,...) mà không cần thông báo trước.


2. VIETLINK có quyền can thiệp vào thông tin tài khoản (sửa, xóa,...) nếu thành viên vi phạm điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước.


3. VIETLINK lưu một số thông tin của thành viên do Facebook cung cấp công khai (tên tài khoản, ID Facebook, nơi chốn,...). VIETLINK cam kết không cung cấp các thông tin này cho bên thứ 3 trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.


4. VIETLINK không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng thông tin chưa được xác thực trong bài viết của thành viên.


5. VIETLINK không chịu trách nhiệm về các tổn hại (mất dữ liệu, nhiễm virus,...) trong quá trình sử dụng Internet truy cập trang web.


6. Trong quá trình phát triển, điều khoản sử dụng có thể được thêm, bớt, sửa cho phù hợp tình hình thực tế. VIETLINK không có trách nhiệm thông báo về các thay đổi này.


Hãy đến với Liên kết Việt
Back To Top
Trở về trước