huong dan dang ky

Hướng dẫn tham gia "Cuộc thi viết về Lễ Hội - Văn Hóa Dân Tộc"

Bước 1: Nhập thông tin đăng ký tài khoản thành viên lienketviet.net
Bước 2: Vào mục đăng bài viết ở Danh mục bên trái
Bước 3: Nhập thông tin và nội dung bài viết dự thi

huong dan dang ky

Hướng dẫn tham gia "Cuộc thi viết về Nét Đẹp Văn Hóa"

Bước 1: Nhập thông tin đăng ký tài khoản thành viên lienketviet.net
Bước 2: Vào mục đăng bài viết ở Danh mục bên trái
Bước 3: Nhập thông tin bài viết dự thi

Hướng dẫn đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập

Hướng dẫn cách đăng nhập cộng đồng Vietlink.

Hướng dẫn đăng ký

Hướng dẫn đăng ký

Các bước hướng dẫn đăng ký thành viên của cộng đồng Vietlink.

Đăng tin miễn phí tại Lienketviet.net
Đăng tin miễn phí tại lienketviet.net
Trở về trước