Những bài thơ minh họa cho các thể thức Họa Thơ.

Những bài thơ minh họa cho các thể thức Họa Thơ.

Hoạ thơ Đường luật không đến nổi quá khó nhưng không phải dễ dàng như nhiều người đã lầm tưởng! Không được dùng lại chữ thứ 6 (chữ kế cuối) trong các câu cước

Thơ thất ngôn bát cú đường luật 4 vần trắc

Thơ thất ngôn bát cú đường luật 4 vần trắc

Về căn bản Niêm, Luật, Vần, Đối thì thơ Thất Ngôn Bát Cú Vần Trắc cũng giống y như thơ Thất Ngôn Bát Cú Vần Bằng. Nhưng chỉ khác một điểm là ngược lại.

Thơ Thất Ngôn Bát Cú đường luật 4 vần bằng

Thơ Thất Ngôn Bát Cú đường luật 4 vần bằng

Như chúng ta đã biết, Thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật vần bằng là do sự ghép lại của hai bài Thơ Tứ Tuyệt Đường Luật vần bằng có đối. Bốn câu đầu là Tứ Tuyệt 3 vần, bốn câu sau là Tứ Tuyệt 2 vần.

Thơ tứ tuyệt vần bằng có đối

Thơ tứ tuyệt vần bằng có đối

Kẻ cuối người đầu một bến Tương, Cùng nhau thức trọn suốt đêm trường, Duyên thơ ý hợp lòng lưu luyến, Nghĩa bút tâm đồng dạ vấn vương - Hoàn Thứ Lang

Thơ tứ tuyệt vần bằng 2 vần

Thơ tứ tuyệt vần bằng 2 vần

Thơ Tứ Tuyệt Vần Bằng 2 vần cũng có hai thể luận là Luật Trắc Vần Bằng và Luật Bằng Vần Bằng. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn sau các ví dụ sau...

Khái niệm về Nghệ thuật

Khái niệm về Nghệ thuật

Nghệ thuật là gì? Nghệ thuật là một loạt những hoạt động khác nhau của con người và những sản phẩm do những hoạt động đó tạo ra. Bài viết này chủ yếu tập trung vào các môn nghệ thuật thị giác ...

Làng nghề

Khái niệm về Làng Nghề

Làng Nghề là một làng tuy vẫn còn trồng trọt theo lối tiểu nông và chăn nuôi nhưng cũng có một số nghề phụ khác như đan lát, gốm sứ, làm tương...

Đăng tin miễn phí tại Lienketviet.net
Đăng tin miễn phí tại lienketviet.net

Đăng bài viết thơ ca - văn hóa - lễ hội

Đăng tải hình ảnh trực tuyến miễn phí

Tạo chữ thư pháp, ghép ảnh trực tuyến

Đọc nhiều nhất
Trở về trước