Tàng thư văn hóa | Nơi lưu giữ tác phẩm văn thơ nghệ thuật Việt Nam

http://lienketviet.net/tang-thu


Đỡ lấy tiếng đàn

Hoàng hôn tím rực cả trời, đọng thành tiếng hát những lời đa đoan, nâng tay đỡ lấy tiếng đàn, lòng như rộn rã muôm vàn thanh âm, tiếng cao, tiếng thấp, tiếng trầm, muộn màng tiếng lặng…, tay cầm tình ai!

 

ĐỠ LẤY TIẾNG ĐÀN
(họa)

Hoàng hôn tím rực cả trời
Đọng thành tiếng hát những lời đa đoan
Nâng tay đỡ lấy tiếng đàn
Lòng như rộn rã muôm vàn thanh âm
Tiếng cao, tiếng thấp, tiếng trầm
Muộn màng tiếng lặng…
Tay cầm tình ai!

 

LOAN THƠ VÀ NHẠC
(xướng. tg: Huỳnh Xuân Sơn)

Em nghiêng thả một khúc tình
Nghe như rộn rã lòng mình hoan ca
Khoá Sol đặt trước thềm nhà
Cùng anh lướt phím êm qua cung trầm

Nốt Tròn tặng bạn tri âm
Lòng nghe khoan nhặt tình cầm ngân vang
Nốt Đen hoà tấu tình chàng
Cung thương quãng nhớ mơ màng Móc Đơn!

Nụ hồng thơm nét môi son
Ngất ngây bấm phím nghe còn bâng khuâng
Thế rồi Dấu Lặng trên khuông
Tháng năm trôi....
Nốt Tình buông
Muộn Màng!

Hoàng hôn tím rực cả trời
Đọng thành tiếng hát những lời đa đoan
Nâng tay đỡ lấy tiếng đàn
Lòng như rộn rã muôm vàn thanh âm
Tiếng cao tiếng thấp, tiếng trầm
Muộn màng tiếng lặng…
Tay cầm tình ai!

Nguồn tin: www.tho.com.vn