Đờn ca tài tử Nam Bộ di sản của Nhân Loại

Đờn ca tài tử Nam Bộ di sản của Nhân Loại

Đờn ca tài tử Nam Bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ là loại hình nghệ thuật trình diễn phổ biến ở miền Nam Việt Nam, ra đời vào cuối thế kỷ XIX, từ nhu cầu của cộng đồng, phản ánh suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của những người dân ...

Đăng tin miễn phí tại Lienketviet.net
Đăng tin miễn phí tại lienketviet.net
Trở về trước