Chí anh hào

Chí anh hào

Chí anh hào

Rồi ai cũng được rời nơi ấy
Cõi chốn ta bà lắm mộng vây
Sống thế nào nay không hổ thẹn
Ngày kia khuất nẻo trọn vui vầy
Thành công thật dễ đ...

Đăng tin miễn phí tại Lienketviet.net
Đăng tin miễn phí tại lienketviet.net
Trở về trước