Cùng thể loại
Ghép tên lên Cốc

Viết Lời nhắn Yêu Thương

Valentine đến rồi với những lời nói tưởng chừng dễ nói nhưng lại rất khó. Hãy để những lời nói đó lên tấm thiệp ảnh và gửi đến người bạn yêu thương. Bằng cách chọn mẫu và gõ lời nhắn của bạn vào ô bên dưới.


Chọn mẫu nền:


Xem thêm
Trở về trước
General time: 0.043 ms