Kính gởi quý thành viên có tài khoản trên Lienketviet.net.
Cty CP Đầu tư Liên kết Việt đang triển khai phiên bản mới với tên miền mới, nên chúng tôi tạm thời đóng một số chức năng và chỉ duy trì một số chức năng cần thiết.

Nay chúng tôi xin thông báo, để quý thành viên có thể chủ động sao lưu dữ liệu.

Đến sau 30/4 sẽ đóng chức năng lưu giữ ảnh và video trên trang cá nhân của trành viên

Trân trọng cảm ơn.

Slideshow Ảnh Nhạc Xuân - Tết
Chọn ảnh để tạo (Bạn có thể chọn một lúc nhiều ảnh)
 
Chú ý: Bạn có thể sắp xếp thứ tự hiển thị hình ảnh bằng cách nắm kéo ảnh lên xuống

Happy-New-Year-2017.gif

Happy-new-year-2017-2.jpg

Happy-new-year-2017-3.jpg

Happy-new-year-2017-4.jpg

Happy-new-year-2017-5.jpg

Happy-new-year-2017-6.jpg

Happy-new-year-2017-7.jpg

Happy-new-year-2017-8.jpg

Happy-new-year-2017-9.jpg

Happy-new-year-2017-10.jpg

Happy-new-year-2017-11.gif

Happy-new-year-2017-12.png

Happy-new-year-2017-13.png

Happy-new-year-2017-14.png

Happy-new-year-2017-15.jpg

Happy-new-year-2017-16.jpg

Happy-new-year-2017-17.jpg


Xem thêm
Trở về trước
General time: 0.133 ms