Kính gởi quý thành viên có tài khoản trên Lienketviet.net.
Cty CP Đầu tư Liên kết Việt đang triển khai phiên bản mới với tên miền mới, nên chúng tôi tạm thời đóng một số chức năng và chỉ duy trì một số chức năng cần thiết.

Nay chúng tôi xin thông báo, để quý thành viên có thể chủ động sao lưu dữ liệu.

Đến sau 30/4 sẽ đóng chức năng lưu giữ ảnh và video trên trang cá nhân của trành viên

Trân trọng cảm ơn.

Làm Thơ Thư Pháp

Bạn muốn làm thơ, Bạn sáng tác thơ, bạn muốn viết thư pháp,... Hãy sử dụng công cụ bên dưới để thơ của bạn thêm sinh động hơn. 


Chọn mẫu thư pháp:Xem thêm
Trở về trước
General time: 0.500 ms