Vẽ ảnh chibi online

Hướng dẫn sử dụng Chibi Online

  • Nhấn Play để vào màn hình chính của tool vẽ chibi online
  • Sử dụng nút Random để chọn các người mẫu chibi hợp lý
  • Reset lại chibi nếu bạn muốn vẽ chibi lại từ đầu
  • Sử dụng nút background để thay đổi hình nền của chibi
  • Sử dụng các chức năng thay đổi về các phần trên cơ thể và các bộ phận trên cơ thể để làm đẹp cho chibi 

Vui lòng đợi load xong hết dữ liệu trong khoảng 15 tới 30s và bấm Play để tạp  , hoặc có thể vẽ chibi online bằng photoshop online.


Xem thêm

Vẽ chibi online 2

Vẽ chibi online 3

Trở về trước
General time: 0.057 ms