{{title}}

{{message}}

05/04/2018 bởi
Thêm:
05/04/2018
Kích thước file:
21.76 kb
Độ phân giải:
660×371
Số lượt xem:
1
NÓ ( Truyện ngắn )
một thằng thanh niên sức dài vai rộng túm cổ áo của bà lão bán hàng dong
Tiền đâu đưa ra đây mau lên
Lời nói nghe lạnh tanh ghê rợn
Bà...
Hãy đến với Liên kết Việt
Trở về trước