{{title}}

{{message}}

10/01/2016 bởi
Thêm:
10/01/2016
Kích thước file:
34.76 kb
Độ phân giải:
350×200
Số lượt xem:
2
RƯỢU VÀ THƠ..

Ta về nhặt lá đề thơ
Gom làn mây ấm ươm mơ cuộc tình
Bẻ vầng trăng sáng lung linh
Thả vào đáy cốc có hình bóng ai...

Mềm môi uống đến ngà say
Vần thơ nghiêng ngả đêm dài nhớ nhung..
ATĐ...
Hãy đến với Liên kết Việt
Trở về trước