{{title}}

{{message}}

Blogtiengviet.net
Mã xác thực
Reload Image
Gõ mã kiểm tra phía trên
69133
06/02/2021
Nguyễn Kim Thanh Nhung
đăng bài viết mới.
06/02/2021 12:55 pm
Nguyễn Kim Thanh Nhung
  • 06/02/2021
  • ·
  • Thích
69118
06/02/2021
Nguyễn Kim Thanh Nhung
chia sẻ...
06/02/2021 12:01 pm
Bạn hỏi vì sao? Đẹp hay xấu
Xin thưa người đẹp có duyên
duyên dáng phái đẹp đượm nồng tình yêu
người xấu thì lại nét duyên
69114
06/02/2021
Nguyễn Kim Thanh Nhung
đăng bài viết mới.
06/02/2021 11:41 am
69111
06/02/2021
Nguyễn Kim Thanh Nhung
chia sẻ một hình ảnh
06/02/2021 10:48 am
Nội dung bài thơ trog hình !
đọc nhá các bạn Việt-link

nguồn: samsung
68977
01/01/2021
Nguyễn Kim Thanh Nhung
đã cập nhật hình ảnh hồ sơ cá nhân của cô ấy.
01/01/2021 8:30 pm
68134
29/07/2020
Nguyễn Kim Thanh Nhung
29/07/2020 3:00 pm
+ 5 điểm cho tui nhé ^_^ hoạt động trạng thái giống như trang Zing my
68130
29/07/2020
Nguyễn Kim Thanh Nhung
đăng bài viết mới.
29/07/2020 2:46 pm
68120
28/07/2020
Nguyễn Kim Thanh Nhung
chia sẻ một hình ảnh
28/07/2020 10:11 am
Khung hình nền trên facebook là có người tạo avatar
   thích điều này.
63391
04/08/2019
Nguyễn Kim Thanh Nhung
04/08/2019 2:58 pm
bấm vào xem ảnh Ở đây hiện đang khá lặng lẽ, nhưng mà trang này đang vấn đề tải... chậm quá!!! bùn... hic
63389
04/08/2019
Nguyễn Kim Thanh Nhung
04/08/2019 2:38 pm
Ngược lại thì tôi buồn mất bài cả một vần trang thơ xã hội… trang này có vấn đề Lỗi giống như ngày xưa chuyện của trang Zing me và blog Zing ...
cả đời ...
69121
06/02/2021
Nguyễn Kim Thanh Nhung
chia sẻ...
06/02/2021 12:18 pm
Thanh Vân
69117
06/02/2021
Nguyễn Kim Thanh Nhung
chia sẻ một video clip.
06/02/2021 11:53 am
69113
06/02/2021
Nguyễn Kim Thanh Nhung
đăng bài viết mới.
06/02/2021 11:02 am
68978
01/01/2021
Nguyễn Kim Thanh Nhung
chia sẻ một hình ảnh
01/01/2021 8:37 pm
Cái trang Vietlink Lien ket viet lắm lúc Lỗi sự cố cả đời.. năm 2016 lien ket viet không hề bị lỗi ! Và bây giờ sử dụng tạm thời thôi đi nhé !. (Chẳng đâu và...
68135
29/07/2020
Nguyễn Kim Thanh Nhung
chia sẻ một hình ảnh
29/07/2020 3:15 pm
68131
29/07/2020
Nguyễn Kim Thanh Nhung
chia sẻ một hình ảnh
29/07/2020 2:52 pm
68127
29/07/2020
Nguyễn Kim Thanh Nhung
chia sẻ một hình ảnh
29/07/2020 2:24 pm
Ngày xưa chơi mạng Vietlink rất vui , không bị lỗi và Chậm trễ, bây giờ chán hoài, thôi, cho ta đăng cái ảnh bừa bãi trên facebook. Nhưng mình chỉ muốn lưu giữ...
68119
28/07/2020
Nguyễn Kim Thanh Nhung
chia sẻ một hình ảnh
28/07/2020 10:04 am
đăng ảnh lên mạng vietlink rồi mở ra là Đang tải...
63390
04/08/2019
Nguyễn Kim Thanh Nhung
chia sẻ một hình ảnh
04/08/2019 2:44 pm
Xướng hoạ: LỜI NÓI TRI Âm

NGƯỜI ĐƠN PHƯƠNG… QUA BỨC ẢNH TÌNH BẠN
TRAO DUYÊN PHẬN… NHỮNG BÔNG HOA CẢM TÌNH
Xem thêm...
Hãy đến với Liên kết Việt
Back To Top
Trở về trước