{{title}}

{{message}}


Thông tin chúng tôi thu thập


       Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng – từ việc tìm hiểu nhưng thông tin cơ bản như ngôn ngữ mà bạn nói cho đến những thông tin phức tạp hơn như những quảng cáo mà bạn thấy hữu ích nhất hoặc những người quan trọng nhất với bạn trên mạng.


          Chúng tôi thu thập thông tin bằng hai cách: 


          + Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: nhiều dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký tài khoản Google. Khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thẻ tín dụng của bạn. Nếu bạn muốn khai thác tối ưu các tính năng chia sẻ mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn tạo Tiểu sử trên Google hiển thị công khai, tiểu sử này có thể bao gồm tên và ảnh của bạn.


          + Thông tin mà chúng tôi thu thập được thông qua quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các dịch vụ mà bạn sử dụng và cách bạn sử dụng các dịch vụ đó, như thời điểm bạn truy cập trang web sử dụng dịch vụ quảng cáo của chúng tôi hoặc bạn xem và tương tác với quảng cáo và nội dung của chúng tôi.


Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được


           Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các dịch vụ của mình nhằm cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các dịch vụ, nhằm phát triển các dịch vụ mới và nhằm bảo vệ Vietlink và người dùng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm và quảng cáo liên quan hơn.


Hãy đến với Liên kết Việt
Back To Top
Trở về trước