{{title}}

{{message}}

Bài viết nổi bật
Hãy đến với Liên kết Việt

bởi - cập nhật lúc: 05:04:41 25/09/2018 - Lượt xem: 653 lượt tin tức nổi bật - hot

THƠ VĨ TAM THANH

- Mạ đề
- Vĩ tam thanh
- Ngũ độ thanh
- Bát vĩ đồng âm
- Bàng nữu liên cuối có 3Th

cuối đều ba ngở ngợ ngờ
Tam từ thả láy mợ mờ mơ
Thanh hòa tứ thảo nhờ nhơ nhợ
Nhịp kết vần ươm nhỡ nhở nhờ
Góp nhặt ân tình thơ thở thỡ
Đong cầm cảm ái thợ thờ thơ
Ai người thấu hiểu chờ chơ chỡ
Biến thể thành ra chỡ chợ chờ

Paris 24/09/2018
Đường luật Soksrey

•••••••••••••••√•••••••••••••••

THƠ VĨ TAM THANH

- Mạ đề
- Vĩ tam thanh
- Ngũ độ thanh
- Bát vĩ đồng âm
- Bàng nữu liên cuối có 3C

chót bài ra bở bợ bờ
Tam đề lả lướt thợ thờ thơ
Thanh hiền ái ngữ ngờ ngơ ngợ
Điệu khó tình văn ngỡ ngở ngờ
Gợi nhớ hương đồng hơ hở hỡ
Trao mời gió biển hợ hờ hơ
Còn ai cảm nhận mờ mơ mỡ
Gởi chút thành công mỡ mợ mờ .

25/09/2018
Tác giả +Thiep Nguyen

•••••••••••••••√•••••••••••••••


Hãy đến với Liên kết Việt

Nếu bạn thấy hay hãy chia sẽ lên Facebook Chia sẽ facebook

Tự ghép hình ảnh dễ thương
Ghép khung ảnh dễ thương
Ghép khung ảnh dễ thương
Ghép ảnh online
Ghép ảnh online
Tùy ý thư pháp - Tạo chỉnh sửa chữ thư pháp theo ý
Tùy ý thư pháp
Tạo thiệp theo sự kiện - tạo thiệp 8/3, tạo thiệp 30/4
Tạo thiệp theo sự kiện
Viết lời yêu thương
Tạo album Slideshow hình có nhạc
Tạo album Slideshow hình có nhạc
Ghép tên lên ly Cốc
Ghép tên lên ly Cốc
Tạo ảnh avatar, tạo ảnh chibi, Vẽ ảnh chibi ngộ nghĩnh
Vẽ ảnh chibi ngộ nghĩnh
Tạo chữ - Thơ thư pháp - viết thư pháp đẹp
Tạo chữ - Thơ thư pháp
Chỉnh sửa hình ảnh với photoshop
Photoshop Online
Hãy đến với Liên kết Việt
Trở về trước